Integracja rozwiązań dla instalacji telekomunikacyjnych i operatorów kablowych

Polityka prywatnosci

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności czyli Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych przez Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. poprzez stronę internetową WWW.TELMOR.PL jako informacja na podstawie ART. 13 UST. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO):
czyli Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. poprzez stronę internetową WWW.TELMOR.PL jako informacja na podstawie ART. 13 UST. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. z siedzibą w 80-172 Gdańsk, ul. Schuberta 104.
2. W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt pisząc na w/w adres pocztowy najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail  
3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE

CZYJE DANE CEL PODSTAWA PRAWNA CZAS PRZETWARZANIA
Nabywający naszą usługę lub towar jako Klient lub Strona umowy Przygotowanie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan Stroną

Art. 6 ust. 1

lit. b RODO

Czas obowiązywania umowy, świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń

Kontaktujący się z nami jako nasz Klient, Strona Umowy lub osoba trzecia

 

Utrzymanie bieżących kontaktów, odpowiedź na zadane pytania i ustosunkowanie się do stanowiska nadawcy

Art. 6 ust. 1

lit. f RODO

Czas obowiązywania umowy, bądź rozpatrzenie zapytania od osób z którymi nie łączy nas umowa tj. 2 lata

Strona Umowy, Klient bądź osoba trzecia względem której nastąpiły roszczenia

 

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

 

 

Art. 6 ust. 1

lit. f RODO

Po rozpatrzeniu reklamacji będziemy przechowywali wytworzoną dokumentację z postępowania reklamacyjnego: przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do czasu wygaśnięcia gwarancji, jeżeli na skutek rozpatrzonej reklamacji czas jej obowiązywania zostanie wydłużony.
Strona Umowy,  Klient, osoby trzecie Oferowania przez nas naszych produktów i usług (marketing bezpośredni)

Art. 6 ust. 1

lit. f RODO

Do terminu obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu przez osobę.
Osoby kontaktujące się z Telmor telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy Odpowiedź na wpływające zapytania a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1

lit. f RODO

6 miesięcy od utrwalenia nagrania lub zapytania. Okres przechowywania może być wydłużony, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia roszczeń związanych z przedmiotem rozmowy
Osoby zgłaszające reklamację, tym osoby zgłaszające żądania w obszarze przetwarzania ich danych osobowych

Obsługa żądań oraz reklamacji w związku z zawartymi z nami umowami i złożonymi zamówieniami

 

Art. 6 ust. 1

lit. f RODO

3 lata od udzielenia ostatniej skutecznej odpowiedzi lub do czasu wygaśnięcia gwarancji, jeżeli na skutek rozpatrzonej reklamacji jej czas zostanie wydłużony

 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub inne podmioty przystępujące do procesu ofertowania Prowadzenie negocjacji biznesowych lub rozpatrywanie ofert

Art. 6 ust. 1

lit. F RODO

Do czasu podjęcia decyzji w zakresie wyboru wykonawcy lub podwykonawcy lub przesłanej oferty albo do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę
Wszystkie osoby i Strony Umowy, które zakupiły nasz produkt lub usługę wykonania nałożonych na nas wymogów ustawowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości

art. 6  ust.1

lit. c RODO

5 lat po zakończonym roku kalendarzowym lub do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego
Użytkownicy konta Akademii TELMOR Prowadzenie konta użytkowników

art. 6 ust.1

lit. b RODO

do momentu rezygnacji z uczestnictwa
Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newsletter wysyłka newsletter

art. 6 ust.1

lit. a RODO

do czasu wycofania zgody

ODBIORCY DANYCH

4. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych dostęp otrzymują upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy. W ramach poszczególnych usług także zaufani Partnerzy mogą być Odbiorcami Państwa danych m.in.
- firmom kurierskim dostarczającym Państwu zamówiony towar,
- kancelaria radcy prawnego, w związku z procesem ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
- podwykonawcom wykonującym usługi montażu.

5. Państwa dane mogą być również przykazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
6. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających w następujących celach:
a) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej www,
b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
d) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
e) zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

8. Administrator korzysta z usług:
a) Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej www,
b) Hotjar Ltd, Level 2 (St.Julians Business Centre, 3 Eliza Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta) w celu analizy sposobu przeglądania witryny przez odwiedzających.

9. Aby zapewnić Państwu dostęp do naszych profili i indywidualne dostosowanie reklamy o naszej usłudze dane są także przetwarzane przez dostawcę takich aplikacji jak:
- Facebook: www.facebook.com/Telkom-Telmor-560321800836038/?fref=ts
- Linkedin: www.linkedin.com/company/telkom-telmor/
- Youtube: www.youtube.com/channel/UCK8VomYtPMhVBhitQ8LMltg

Umożliwia to formułowanie treści reklam w sposób precyzyjnie dostosowany do potrzeb klienta. Klienci niebędący jednocześnie użytkownikami np. Facebooka nie mogą być poddawani analizie przez firmę Facebook i nie otrzymują zindywidualizowanych reklam.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania gdy (są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych.

11. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy, założenia konta użytkownika. Podanie danych osobowych w każdej sytuacji jest dobrowolne, jednak nie zawsze będzie mogła skutkować możliwością realizacji usług, założenia konta czy udzielenia odpowiedzi.

 

skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas
58 739 59 59

Napisz do nas
telmor@telmor.pl

newsletter
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×